IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Sample story

Birleşik oy pusulasının basımına; basım tamamlandıkça dağıtımına başlandı. Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerle birlikte ilgili seçim kurullarına gönderildi.

Pelosi says the idea is to create a viable auto industry and that will require concessions from management, labor, creditors and others.

The speaker put it this way: "We call this a barbershop. Everybody's getting a haircut."

microsoft